Przedmowa

Ziemia Wiacka od dawna jest związana z Polską. Na początku XIX wieku przyjęła niemało Polaków.

Czytać dalej
Przedmowa Informator biograficzny

Informator biograficzny

291 biograficznych dokumentów o Polakach i polskich obywatelach, którzy ucierpieli w latach stalinowskich represji na terytorium obwodu Kirowskiego.

Artykuły i historie

o Polakach i polskich obywatelach

Czytać dalej
Artykuły i historie Załączniki

Załączniki

Dokumenty i materiały

Fotografie z licznych archiwów autorów, rodzin represjonowanych i fundacji
„Państwowe archiwum historii socjalno-politycznej obwodu Kirowskiego”