Fotografie z licznych archiwów autorów, rodzin represjonowanych i fundacji
„Państwowe archiwum historii socjalno-politycznej obwodu Kirowskiego”